Hussted

Det ældste arkivmateriale, der omtaler Jegindø, er et syvhundrede år gammelt håndskrift fra et sjællandsk kloster. Heri kaldes øen for Eg-ø, og det oplyses, at ‘en er et kongeligt len, og der fortælles at kort Valdemar den 2. ejede et “hus”, det vil sige en befæstning her.

Af de kongelige bebyggelses-rester blev selve borgbanken gravet væk omkring 1844, medens en enorm mængde sten blev brugt til et have dige. Herfra er de senere forsvundet, sandsynligvis solgt til vejmateriale. Det eneste minde om vores konge-hus er derfor stednavnet “Hussted”.